LOGOPEDIE

Logopedie gaat in het algemeen over (mondeling) communiceren. Maar dat is een heel ruim begrip. Ik vind het daarom belangrijk om te specialiseren. Ik heb in mijn vervolgopleidingen gericht op adem, stem en stotteren hier verder aandacht aan besteed en werk twee dagen in de week, te weten woensdag en donderdag met de combinatie: Logopedie & Ademtherapie. Bij Logopediepraktijk Odijk-Bunnik zijn vijf logopedisten werkzaam. Zij hebben allemaal hun eigen specialisaties.

Lees de brochure over logopedie: wat is logopedie (pdf).